Contact Info / Websites

Entry #20

Hey..hey..

2012-01-27 12:39:03 by fuzzum111

Look a new user icon fuck yea editing useless things!


Comments

You must be logged in to comment on this post.


toxtox

2012-02-15 03:50:09

i had forgotten what level you were, and hello again

fuzzum111 responds:

Hello to you too! And I will level up at sometime after 11Pm tonight <3


JBKalsoJBKalso

2012-02-19 00:10:14

yiffyiffyiffyiffonvanuys


TruBluFoxxTruBluFoxx

2012-03-05 00:07:30

It's so fuzzy im gonna die!


SuprememessageSuprememessage

2012-06-16 16:19:00

Hello, how have you been?


BumFodderBumFodder

2012-10-01 18:23:49

YOU HAVE FURRY BALLS


badfurrykittybadfurrykitty

2012-10-09 21:07:11

I HAVE FURRY BALLZS TOO :33333333333


kisamekisame

2013-01-29 11:28:14

Koko ni kare no jinja de Karera wa wasurete iru. Kokode wa, Watashitachiha oboete iru kamo shirenai. Yoru de, watashitachiha torimodosu Ni~Tsu-goto ni nani ga nusuma reta. kara jibun jishin Kare wa watashitachi ni chikaku made shimasu. Watashitachi no me wa katsute mekura ken-ka sa reta Ima, kare o tsūjite, watashitachiha mite imasu ka. Wareware no te wa, katsute aidorudatta Imaya sorera o kaishite, kare wa hanashimasen. Sekai ga


YellowisCOOLYellowisCOOL

2013-05-05 00:55:33

Gay shhiiiiieeeeettt


HolidayJesterHolidayJester

2013-08-19 15:21:03

Svatko ima dlakave loptice


ImlunchBoxxImlunchBoxx

2013-09-23 00:10:26

flip flop flippity flop